ابتدایی

خدمات آموزشی در سازمانها و وزارت خانه های مختلف کشور ارایه می شود.

 مهمترین سازمان ها و وزارت خانه هایی که خدمات آموزشی را ارایه می دهند عبارتند از:

– وزارت کار- سازمان بهزیستی: کودکستان، پیش دبستانی، آموزش های استثنایی، توان بخشی

.images-42

– وزارت آموزش و پرورش: نهضت سواد آموزی، دبستان، راهنمایی، دبیرستان، هنرستان

.%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c

– وزارت کار- سازمان آموزش فنی و حرفه ای: بسیاری از رشته های مورد نیاز را به داوطلبان در مدت کوتاه آموزش می دهند، تا مهارت اولیه را کسب و روانه بازار کار شوند. علاوه براین افرادی که در رشته ای مهارت دارند با آزمون های مختلف این سازمان مدارک سطح بندی شده ای دریافت می کنند.

images-41

وزارت علوم تحقیقات و فناوری: در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری مشغول تحصیل، تدریس و پژوهش هستند.

images-43

– وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی: در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری پزشکی(عمومی، تخصص، فوق تخصص) مشغول تحصیل، تدریس و پژوهش هستند.

– علاوه بر وزارت خانه ها و سازمان های مذکور تعدادی از دستگاهای دیگر نیز با هماهنگی وزارتخانه های فوق، مراکز آموزشی دارند.

آبان ۵, ۱۳۹۵

محیط های آموزشی

خدمات آموزشی در سازمانها و وزارت خانه های مختلف کشور ارایه می شود.  مهمترین سازمان ها و وزارت خانه هایی که خدمات آموزشی را ارایه می […]