در زمستان  تفریحات زمستانی و ورزش های زمستان بورس خبرهای رسانه هاست.

از جمله تفریحات و ورزش های زمستانی اسکی است.

مطابق اطلاعات پایگاه فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران، پیست های اسکی موجود کشور(زمستان ۱۳۹۳) عبارتند از:


۱- دیزین ۲- آبعلی ۳- دربندسر۴- توچال ۵- شمشک ۶- خور۷- فیروزکوه ۸- پاپای ۹- پیام ۱۰- سهند ۱۱- خوشاکوه ۱۲- کوه رنگ ۱۳- تاریک ده ۱۴- بیجار ۱۵- سپیدان ۱۶- شکرک ۱۷- شازند ۱۸- دنا ۱۹- الوارس ۲۰- فریدون شهر ۲۱- شیرباد خراسان رضوی
 

بنابر این ۲۱ پیست اسکی رسمی در کشور وجود دارد.

پیست های مذکور دارای تجهیزات: مدرسه اسکی، بالابر شامل (تله اسکی، تله کابین، تله سیژ)، ماشین برف کوب، رستوران، هتل، پارکینگ، درمانگاه، پایگاه قهرمانی است.  تعدادی از پیست ها همه تجهیزات را دارا هستند و تعدادی نیز بعضی از تجهیزات را دارند (جدول زیر).

موقعیت استانی پیست های اسکی و تجهیزات مذکور مطابق اعلام فدراسیون اسکی به شرح جدول می باشد.

وضعیت موجود تجهیزات پیست های کشور

 

 

دی ۱۷, ۱۳۹۳

پیست‌های اسکی ایران

در زمستان  تفریحات زمستانی و ورزش های زمستان بورس خبرهای رسانه هاست. از جمله تفریحات و ورزش های زمستانی اسکی است. مطابق اطلاعات پایگاه فدراسیون اسکی جمهوری […]