محیط و روش‌ها‌

 

 مکان، محل یا هر جایی که در دنیای واقعی وجود داشته باشد محیط نامیده می شود.

 

ویژگی محیط ها

ویژگی تمام محیط های شناخته شده این است که؛ محیط ها فضاهایی خارج از جنبه های ذهنی و تفکر انسانها هستند؛ و جنبه هایی کاملاً واقعی، ملموس، و در بیشتر مواقع کاملاً جنبه فیزیکی دارند.

تاثیر محیط

انسان از لحظه ای که متولد می شود در تمامی امورات خود، با محیط سر و کار دارد و ارتباطات مختلفی با محیط های پیرامون خود برقرار می کند و از عوامل شکل دهنده محیط تأثیر می پذیرد.

از بین عوامل محیطی جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، محیط های فرهنگی اجتماعی تفاوت های شخصیتی بارزی را میان افراد جامعه (در مقایسه با سایر جوامع) ایجاد می کنند و پیچیدگی زیادی نیز با هم دارند.   ۱۳۹۳-۰۸-۲۷ توسط احمدعلی شجاع

 

محیط در لغت

 محیط: اسم فاعل احاطه، فراگیرنده، در برگیرنده و احاطه کننده (دهخدا،۱۳۷۳:جلد۱۲).

 محیط: جای زندگی آدمی- احاطه کننده- دربرگیرنده (معین،۱۳۸۲).

محیط: اوضاع و احوال و اشیایی که کسی یا چیزی را در بر گرفته است(محیط کار، محیط خانه)، مجموعه مناسبات فرهنگی و اجتماعی که بر فرد اثر می‌گذارد (صدری افشار و دیگران،۱۳۸۱).

 محیط زیست: مجموعه عامل­های فیزیکی، شیمیایی و زیستی(مانند آب و هوا، خاک و جانداران) که بر یک جاندار یا یک جامعۀ موجودات زنده اثر می‌گذارد و بقا و وضع آینده را تعیین می‌کند (صدری افشار و دیگران،۱۳۸۱).

اسفند ۱۲, ۱۳۹۴

محیط چیست؟

   مکان، محل یا هر جایی که در دنیای واقعی وجود داشته باشد محیط نامیده می شود.   ویژگی محیط ها ویژگی تمام محیط های شناخته شده این است […]
آذر ۲۹, ۱۳۹۳

روش های مشاهده

روش‌های مشاهده‌ای (observational methods)  این روش‌ها اصلاً از آن علوم اجتماعی هستند و به دو بخش اصلی تقسیم می‌شوند: روش­های مشاهده: مشاهده مستقیم- توصیفی  مشاهده غیر […]
آذر ۲۱, ۱۳۹۳

روش های محیط شناسی

روش های محیط شناسی روش های محیط شناسی یا روش های شناخت عبارت است از:   شناخت علمی شناخت هنری دو شناخت علمی و هنری به […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۳

شناخت محیط ها

  محیط ها معمولاً به دو صورت شناخته می شوند. بخشی از مشخصات محیط ها که تحت هر شرایط وابسته به مکان هستند؛ اطلاعات مکانی محیط […]
آبان ۲۷, ۱۳۹۳

اهمیت محیط

  افکار، رفتار و معتقدات آدمی حاصل محیط اجتماعی، خانوادگی، شغلی، اقتصادی و سیاسی او است.
آبان ۳۰, ۱۳۹۳

انواع محیط

– انواع محیط   محیط از نظر واحدهای سیاسی محیط بر مبنای باز و بسته محیط بر مبنای واحدهای جغرافیایی محیط از نظر سیاسیون محیط از […]