حمل و نقل

محیط شناسی بشر روز به روز بر شناخت او می افزاید، به خصوص که دین اسلام تآکید کرده:

ز گهواره تا گور دانش بجوی

بر همین اساس دانشمندان ایرانی در حال گسترش مرزهای دانش فضایی هستند و تاکنون به پیشرفت هایی نیز نایل شده اند.

 ماهواره 1 ماهواره 2 ماهواره 3 ماهواره 4ماهواره 5 ماهواره 6 ماهواره 7 ماهواره 8

دی ۱۳, ۱۳۹۳

پیش به سوی حمل و نقل فضایی

محیط شناسی بشر روز به روز بر شناخت او می افزاید، به خصوص که دین اسلام تآکید کرده: ز گهواره تا گور دانش بجوی بر همین […]
دی ۲۲, ۱۳۹۳

حمل و نقل ریلی

محیط حمل و نقل ریلی جمهوری اسلامی ایران   وضعیت گذشته راه آهن ایران از سال ۱۲۹۱ تا ۱۳۵۷   خطوط اصلی احداث شده قبل از […]
دی ۵, ۱۳۹۳

محیط های حمل ونقل

محیط های حمل ونقل ۱- زمینی ۲- دریایی ۳- هوایی ۴- فضایی   حمل و نقل زمینی – جاده ای — باری     – شهری […]