دام‌داری و دامپروری

محیط های کشاورزی:

download

norsh

گل

images (5)

باغداری

IMG09262857

پرورش ماهی

images (3)

زنبورداری

download (16)

جنگل داری

images (4)

 

برخی از محصولات کشاورزی

 

%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c

شخم سنتی

%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c

دی ۱۷, ۱۳۹۳

محیط های کشاورزی

محیط های کشاورزی: گل باغداری پرورش ماهی زنبورداری جنگل داری   برخی از محصولات کشاورزی   شخم سنتی