کشاورزی

اگر اقتصاد را پایه تقسیم بندی فعالیت های انسان قرار دهیم فعالیت های انسان ها به سه بخش بزرگ کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم می شوند. هر کدام از این بخش های بزرگ اقتصادی خود نیز به زیر بخش هایی تقسیم می شوند.

 

" در سایه نگرش و کارکرد سیستمی، ترکیب بهینۀ سه بخش اقتصادی کشاورزی، صنعت و خدمات می توان به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت. زیرا برای رسیدن به توسعه، رابطه بسیار شدیدی بین سه بخش اقتصاد وجود دارد. [i] "

 

بخش کشاورزی

کشاورزی یک سوم کل خشکی های روی زمین را در بر می گیرد.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بیش از نیمی از جمعیت برای بقای خود از کشاورزی امرار معاش می کنند.

 

"کشاورزی مجموعه متنوعی از محصولات را فراهم می آورد. گیاهان زراعی  نه تنها فرآورده های غذایی بلکه الیاف، مواد معطر، مواد دارویی، روغن های صنعتی برای روغن کاری و نقاشی، رنگ، نوشابه ها را فراهم می کنند. دام ها نه تنها تأمین کننده گوشت و شیر هستند، بلکه پوست، مو، پشم و چربی آن ها مورد استفاده قرار می گیرد، و در اکثر نقاط جهان دام ها منبع اصلی نیروی کششی مورد نیاز مزارع کشاورزی می باشند. [ii] "

 

 

بخش کشاورزی  شامل زیر بخش های:

  1. زراعت
  2. درخت کاری و باغداری
  3. جنگل و جنگل داری
  4. مرتع و مرتع داری
  5. دام داری و دامپروری
  6. شیلات و آبزیان 
  7. شکار
  8. طیور
  9. زنبورداری
  10. پرورش کرم ابریشم

۱۱- و فعالیت های از این نوع را شامل می شود.

 

 

 

 

 


[i]   مطیعی لنگرودی، جغرافیای اقتصادی ایران، ص ۱۳، جهاد دانشگاهی مشهد، ۱۳۷۶

 

[ii]  دیوید گریگ، مقدمه ای بر جغرافیای کشاورزی، ص ۷۹، مترجم عوض کوچکی و دیگران، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۵٫

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۴

زیر بخش های کشاورزی

اگر اقتصاد را پایه تقسیم بندی فعالیت های انسان قرار دهیم فعالیت های انسان ها به سه بخش بزرگ کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم می شوند. […]
دی ۱۷, ۱۳۹۳

محیط های کشاورزی

محیط های کشاورزی: گل باغداری پرورش ماهی زنبورداری جنگل داری   برخی از محصولات کشاورزی   شخم سنتی
آذر ۱۲, ۱۳۹۳

محیط شناسی اقتصادی

محیط شناسی مراحل و روش هایی دارد، در این جا سلسله مراتب  محیط شناسی بر پایه اقتصاد و سه بخش مهم آن یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات ارایه می […]